Baarsma Wines - Leading in Wine Baarsma Wines - Leading in Wine

Leading in Wine door onderscheidende retail strategie


Baarsma Wines is marktleider in het off trade-circuit, gericht op supermarktketens. Op basis van een doordachte lange termijn strategie heeft Baarsma Wines in de loop der jaren een duurzaam bedrijf opgebouwd in een steeds meer concurrerende en consoliderende markt. Baarsma Wines is 'Leading in Wine' en wil dat blijven. De volgende drie pijlers zorgen ervoor dat Baarsma Wines zich ook in de toekomst onderscheidt van haar concurrenten:

Category management

Category management advies

Klik hier om meer te lezen

Baarsma Wines voorziet haar afnemers van alle relevante informatie, zoals trends en nieuwe marktontwikkelingen, die hen helpen om consumenten optimaal van dienst te kunnen zijn. Aan de logistieke performance voegt Baarsma Wines uitgekiende marketingmogelijkheden toe. Bedoeld om de kans op succes voor afnemers nog meer te vergroten. Baarsma Wines is in Nederland marktleider in dit specifieke marktsegment. Tevens zijn we marktleider in de retailmarkt. Als preferred supplier van vele supermarktketens zijn we nauw betrokken bij de best mogelijke invulling van het wijnassortiment in de afzonderlijke winkels. Gestoeld op een diepgaand en actueel inzicht in consumentengedrag en accurate marktinformatie.

Baarsma Wines is, naast een leverancier van wijnen, een proactieve partner om het wijnschap van afnemers zo goed mogelijk te laten renderen. Daartoe gebruiken we relevante marktdata, geleverd door daarin gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Op die wijze kan het perfecte wijnschap tot op regionaal niveau worden vormgegeven. En wordt de consument bewogen tot een hogere én kwalitatief betere wijnconsumptie. Daar hebben beide partijen immers baat bij. Het lijkt voor Baarsma Wines bovendien de aangewezen strategie om het marktleiderschap te behouden en te versterken. We streven er tenslotte naar om in alle opzichten 'Leading in Wine' te zijn.
[sluit]
Category management

Operationele excellentie en optimalisatie

Klik hier om meer te lezen

Baarsma Wines biedt merkeigenaren de mogelijkheid om gebruik te maken van het uitgekiende distributienetwerk van de onderneming. Anders gezegd: de merkeigenaren leveren het product en Baarsma Wines ontwikkelt, in samenwerking met de leverancier, de merk- en distributiestrategie. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De merkeigenaren hoeven in Nederland geen distributie-inspanningen te verrichten en Baarsma Wines kan een nog rijker assortiment aanbieden. Een goede samenwerking tussen sales, marketing en supply zorgt tevens voor een rotatie in voorraad. Zodat de consument altijd mag rekenen op de jongste oogst als het gaat om wijnen die zo jong mogelijk gedronken dienen te worden.

De brede distributie en het beschikken over een eigen bottelfaciliteit leiden ertoe dat de operationele effectiviteit van Baarsma Wines zich nadrukkelijk onderscheidt van de concurrentie. Elke klant mag daarom rekenen op een hoge servicegraad, uiteraard ook bij complexe leveringen. Als supply chain specialist is Baarsma Wines verantwoordelijk voor intercompany goederenstromen. Inclusief aankoop, assortimentsmanagement en stockmanagement voor kleinere businessunits. Vandaar dat Baarsma Wines over een eigen kwaliteitsafdeling beschikt die de kwaliteit van alle wijnen te allen tijde bewaakt en garandeert.
[sluit]
Category management

Onderscheidend totaalassortiment

Klik hier om meer te lezen

De strategische samenwerking met een variëteit aan merkeigenaren stelt Baarsma Wines in staat een rijk assortiment aan te bieden. Naar verwachting blijft de portefeuille flink doorgroeien, aangezien de voornaamste merkeigenaren in toename mate gebruikmaken van onze dienstverlening. Vanzelfsprekend is Baarsma Wines uiterst selectief in het verbreden van haar merkenportefeuille. Altijd moet er sprake zijn van echte toegevoegde waarde en nooit mogen er tegenstrijdige belangen in het geding zijn. Door de uitgebalanceerde combinatie van (eigen) merken en private labels kan Baarsma Wines alle segmenten in de wijnmarkt optimaal bedienen.
[sluit]

Retail   •   Foodservice